Selecteer een pagina

Gemeente visie

Het is onze visie dat onze bezoekers worden gestimuleerd tot overgave aan God en zich met heel hun geest, ziel en lichaam toe zullen wijden aan Hem. Hierin willen we Jezus volgen, zodat we dienstbaar worden naar elkaar en onze omgeving.

PIJLERS: om deze visie gestalte te geven om Zijn gemeente te bouwen.

  1. Gemeenschap samen een huisgezin vormen.
  2. Zorg voor elkaar elkaar leren aanvaarden, vergeven, lief hebben.
  3. Onderwijs een leerschool zijn, als discipelen gevormd, toegerust worden.
  4. Aanbidding dankbare aanbidding van God, onze Vader.
  5. Getuigenis mensen met Gods liefde bekend maken in spreken en doen.

MIDDELEN:

  1. Onderwijs thema’s uitwerken door er dieper op in te gaan.
  2. Pastoraat dat mensen van zichzelf leren gaan houden, leven vanuit de identiteit door God gegeven.
  3. Kringen, de kring moet het thuis vormen en daarmee een veilig huis, waar pastoraat en onderwijs samen gaan. Waar gebeden wordt voor elkaar. Samen groeien tot een beweging van dienstbaarheid van binnen de kring naar buiten.