Selecteer een pagina

Bijbelstudie

Iedere dinsdagavond (in de oneven weken) om de 14 dagen is er een Bijbelstudieavond in het Penta College.
Het adres is Elritsstraat 11 in Hoogvliet.
Deze avonden beginnen 19:30 uur en eindigen om 21:00 uur en zijn vrij toegankelijk voor zowel gemeenteleden als belangstellenden.