Selecteer een pagina

Bijbelstudie

Iedere dinsdagavond om de 14 dagen van 19:30 tot 21:15 is er Bijbelstudie in wijkgebouw
De Zevensprong, Mosoelstraat 20 in Hoogvliet.
Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor gemeenteleden en belangstellenden.