Selecteer een pagina

Bijbelstudie

Op de dinsdagavond (in de even weken) is er iedere 14 dagen Bijbelstudie van 19:30 tot 21:15 uur.
Deze avonden, die vrij toegankelijk zijn, worden gehouden in het wijkgebouw De Zevensprong in Hoogvliet.
Er wordt doorgaan een Bijbelboek of Bijbels onderwerp besproken en er is ruimte voor het stellen van vragen.