Pastoraat

Pastoraat:

Pastoraat betekent: zorg voor de ander; omzien naar elkaar.

Dat ‘omzien naar elkaar’ gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.
Het is ook eigenlijk een taak voor iedereen die Christus opdracht in praktijk wil brengen: voorgangers, oudsten, anderen die mooi en prachtig werk doen in onze gemeente, gemeenteleden, enz. Iedere Christen is geroepen om om te zien naar de ander.

Dat vraagt een opmerkzame houding, ook naar elkaar toe. Het mag niet vóórkomen dat iemand de Samenkomst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet vóórkomen dat mensen wegblijven uit de diensten – of t.a.v. andere activiteiten van de Gemeente – zonder dat dit door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.

Wij leven tegenwoordig in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander.
Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.

Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het erom dat de mensen van de Gemeente het initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door Gemeenteleden, maar ook door de voorganger, oudsten en andere Gemeentewerkers.
Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft (en wil) dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie er voor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.

Voor pastorale zaken (advies, ondersteuning en, indien nodig en op verzoek: begeleiding) kunt u ten allen tijde terecht bij onze Pastorale groep, bestaande uit:
Br. Koster, Br. En Zr. Meerman en Zr. Boekestein (met als onze adviseur: Br. Embregts).
Hoewel daarnaast (natuurlijk) ook in onze gemeente iedere Christen een ander kan ondersteunen, voor de ander kan bidden en/of Bijbellezen, kan men ons Pastorale groepje tevens ook zien als een (extra) ondersteuning, bij bv. een dieper liggend geestelijk probleem of bij geestelijke zaken waar een doorsnee-Christen geen antwoord op weet. Het gaat dan ook heel vaak om vertrouwelijke zaken, waar de gemeente op zich dan uiteraard niets over hoort.

Daarnaast is er ook een ander groepje die, vanuit onze gemeente, af en toe bij elkaar komt en als doel heeft: het bezoeken van onze oudere broeders en zusters, zieken en….wanneer kraambezoek nodig is. Bij al deze bezoeken speelt natuurlijk ook weer het Bijbel(voor-)lezen, bidden en elkaar bemoedigen een grote rol. Maar ook dan kan – indien nodig – een beroep gedaan worden op onze Pastorale groep.

Voor evt. vragen en meer informatie, kunt u bij Br. Koster en Br. Meerman terecht.