Evangelische Gemeente Hoogvliet

TELLEN, GETALLEN EN DE BIJBEL

De meeste Bijbellezers zijn vrij onbekend met de getallen, maten, gewichten, afstanden enz., die in de Bijbel worden gebruikt. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want we zijn in de Bijbel in een wereld van duizenden jaren geleden. De studie “Tellen, getallen en de Bijbel”wil daar meer licht in geven. Vaak zal er verbazing zijn als Bijbelgedeelten in een heel ander licht komen te staan en we gaan ontdekken waar het éigenlijk om gaat.

Voorlopig bestaat deze studie uit 50 onderwerpen, maar die kunnen gemakkelijk worden uitgebreid tot 100. De studie is voorheen uitgezonden via de VCRU (Vereniging voor Christelijke Radio Uitzendingen) te Spijkenisse, in de vorm van vraaggesprekken tussen de schrijver, J.W. Embregts, en Louise Ruijsbroek. Vandaar de opzet met vragen en antwoorden.

In de studies is gebruik gemaakt van de NBG-Bijbelvertaling.

 

Gehele of gedeeltelijke overname van de studie “Tellen, getallen en de Bijbel” is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de auteur, J.W. Embregts te Hoogvliet.