Evangelische Gemeente Hoogvliet

Deze avonden zijn in principe bedoeld voor mensen die aan het begin staan van het christelijke geloof, maar uiteraard is iedereen welkom die meer wil weten en het fijn vindt om in een kleine groep bij elkaar te komen. Het voordeel is dat je je meer open kunt stellen en eerder je vragen durft te stellen. De avonden worden geleid door de voorganger. We beginnen met koffie/thee en wat lekkers, hierna wordt de avond geopend met gebed en zingen we 1 of 2 liedjes uit de opwekkingsbundel. Dan komt het onderwerp aan de orde, uiteraard met de bijbel open en eventueel ondersteund door andere boeken of beelden van films of presentaties.

Ongeveer 1x in de drie weken komen we in huiselijke kring bij elkaar en worden er onderwerpen besproken die de basis vormen voor het christelijke geloof, ook kan een ieder die vragen heeft deze stellen. Al dan niet wordt er gelijk antwoord gegeven of de vraag wordt een andere avond beantwoord. Soms zijn de vragen zo breed, dat dit weer een onderwerp kan zijn voor een andere avond.

Onderwerpen die al besproken zijn o.a.:

  • hoe lees je de bijbel?
  • stille tijd
  • Israel
  • de eindtijd
  • talenten
  • tienden
  • het lijden in deze wereld
  • geestelijke wapenrusting