Evangelische Gemeente Hoogvliet

We willen de tieners toerusten met genoeg bagage om in de wereld staande te blijven, omdat ze wel in de wereld maar niet van de wereld zijn. (Joh. 17). We willen hen omarmen met de liefde van Jezus en toerusten met kennis van het Woord.

Frequentie:

  • Gemiddeld eenmaal per twee weken, volgens rooster, op zondagochtend tijdens samenkomst

Doel:

  • Stimuleren om actief mee te doen in en mee te denken met de gemeente
  • De ruimte te geven om eigen initiatieven te ontwikkelen en uit te werken.
  • Goed toerusten zodat ze “in de wereld” durven uit te komen voor hun geloof en zich gesteund weten door hun thuisgemeente.
  • Handvatten geven voor geloof in de praktijk.

Uitwerking:

  • Keuze uit het actuele aanbod van programma’s gericht op tieners.
  • Keuze uit christelijke literatuur met bijbelstudie karakter of geloofstoerusting in het algemeen
  • In-house sprekers; gemeenteleden met een bijzondere baan of verleden of een bijzondere getuigenis.
  • Tieners leren zo de andere (oudere) gemeenteleden kennen en hierdoor ook meer begrijpen/waarderen. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een groter gevoel van “samen gemeente-zijn”.

We staan open voor ideeën en suggesties vanuit de tienergroep zelf en proberen hier, binnen de mogelijkheden van de gemeente, gehoor aan te geven. Ontspanning heeft een belangrijke rol, door het organiseren van uitjes (bv. schaatsen, survival, bbq.) hopen we dat de band tussen tieners onderling hechter wordt. Ook is dit een lage drempel om zó bijv. vrienden of familieleden die niet of weinig bekend zijn met het geloof uit te nodigen.

We nemen deel aan landelijke akties als operatie schoenendoos (Samaritan’s purse).