Evangelische Gemeente Hoogvliet

Spreuken 22 vers 6: “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.”

Hoe lang (of kort) de kinderen ook deelnemen aan onze zondagsschool, we hopen en bidden toch dat het zaadje dat gezaaid wordt, vrucht zal dragen! Dat ze een eigen keuze maken voor de Heer en behouden worden!

  • Uitgangspunt: de kinderen zijn bekend met het christelijk geloof en de verhalen uit de bijbel. (notitie: Uit voorgaande jaren is gebleken dat de kinderen vaak dezelfde bijbelverhalen horen, eerst op school en dan in de kerk. Ook zijn zij bekend met het christelijk geloof, omdat (één van) hun ouders christen is en naar de kerk gaat. We willen voorkomen dat ze de verhalen op ongeveer dezelfde wijze en in dezelfde tijd horen, met als gevolg dat het saai gevonden wordt)
  • Frequentie: elke week zondagochtend, tijdens samenkomst.
  • Doel: de teksten en geschiedenissen uit de Bijbel herkenbaar en praktisch maken voor de kinderen.
  • Uitwerking: beschikbare kinderwerk kwartaalprogramma’s met wisselende thema’s.
  • Dit programma biedt: de ruimte aan elke zondagsschoolwerker om het verhaal en een bijbehorende illustratie zelf uit te zoeken en uit te werken en aan te passen aan het niveau en werktempo van de aanwezige groep.

We nemen deel aan landelijke acties als operatie schoenendoos (Samaritan’s purse) en oefenen we voor het geven van een “uitvoering” in de gemeente bij bijzondere diensten, zoals met kerst.