Kinder- en tienerwerk


In onze gemeente omvat het kinder- en tienerwerk de volgende categorieen:

Crèche

  • 0-4 jaar
  • spelenderwijs kennis maken met (verhalen uit) de bijbel

Zondagsschool

  • 4-8 jaar
  • teksten en verhalen uit de bijbel praktisch maken

Zondagsschool

  • 9-12 jaar
  • Overgangsgroep, keuze tussen deelname aan zondagsschool of tienergroep.

Tieners

  • 9-16 jaar
  • stimuleren, ontwikkelen en handvatten aanreiken voor het geloof

Wat willen we bereiken met het jeugdwerk:

Efeze 4 (vanaf vers 12b-15) verwoordt dit: “…tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.”

Alle groepen worden geleid door vrijwilligers die minimaal een jaar als vaste bezoeker in onze gemeente komen.