Mannensoos

Gemeente zijn dat is meer dan alleen op zondagmorgen samenkomen voor een samenkomst.
Gemeente zijn is bij ons ook buiten de samenkomsten elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven, in alle ups en downs van het leven van alle dag.
We doen dit onder meer op de mannensoos, waarbij wij als mannenbroeders om de drie weken bij elkaar komen,bij een van de gemeenteleden aan huis.
Er is geen vast progamma,we zingen wat met elkaar en er wordt altijd begonnen en afgesloten met gebed.
Een van de deelnemers bereidt iets voor, waar we verder over kunnen doorspreken; dat kan zijn een bemoediging, een getuigenis of een gedeelte uit de Bijbel. Iedere deelnemer kan iets bijdragen, als het maar ter opbouw is van ons geestelijk leven.
De soos begint om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur. In het weeknieuws van de gemeente kunt u zien wanneer de mannensoos plaatsvindt en op welk adres.
Alle mannen vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.