Bidstond

Welkom

Bidstond

Dinsdagavond om de 14 dagen. Zie wekelijks nieuwsbrief voor meer informatie.

De bidstond, ook wel de motor van de gemeente genoemd, is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn.
In 'Handelingen' lezen we dat de christenen met elkaar een gemeenschap vormden waarin plaats was voor het gebed.
Ze waren daarin trouw en kwamen regelmatig bij elkaar. Zo hebben ook wij als gemeente een bidstond die om de andere week bij fam. Nowee thuis gehouden wordt.
Het is dan in huiselijke sfeer waarin we met elkaar iets uit de bijbel lezen en er daarna over praten.
Ook zingen we een aantal fijne liederen met elkaar waarna er dan besproken wordt waar allemaal voor gebeden moet worden.
We denken dan aan: zieken, zendelingen, vervolgde christenen, ja alles wat er binnen en buiten de gemeente gebeurt.
Er is natuurlijk ook ruimte voor persoonlijke noden. Samen bidden geeft een band en is volgens 2 Corintiërs 1 vers 11 ``een hulp zijn voor elkaar.``
Zo kunnen we elkaar echt helpen en steunen.
Daarbij neemt onze dankbaarheid naar God toe een belangrijke plaats in.
Van Hem ontvangen we immers wat we nodig hebben. Hij is Degene Die ons met Zijn grote-en onvoorwaardelijke liefde en genade tegemoet komt.
Hem komt alle eer toe!
Iedereen is op deze bijzondere plaats van harte welkom!

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.”

Kolossenzen 4:2

Kom naar de Bijbelstudie of bidstond op dinsdagavond om 19:30

Mail ons

info@eghoogvliet.nl