Bijbelstudie

Welkom

Bijbelstudie

Dinsdagavond om de 14 dagen. Aanvang 19:30 uur. De bijbelstudie wordt gehouden in de LCC de Zevensprong, Mosoelstraat 20, 3193 EL in Hoogvliet..

Deze avonden zijn, net als de zondagse samenkomsten, voor iedereen toegankelijk dus voor zowel gemeenteleden als andere belangstellenden.
Tijdens deze avonden worden door de voorganger en enkele anderen Bijbelstudie gegeven over diverse onderwerpen of worden Bijbelboeken besproken
met als bedoeling niet alleen kennis maar ook de geloofsbeleving te vergroten.
Er is altijd gelegenheid actief mee te doen, vragen te stellen of, als die behoefte er is, alleen te luisteren.
Het zijn bijzonder leerzame avonden en juist door de ruimte die er is voor interactie - door vragen te kunnen stellen,
opmerkingen te maken of meningen te geven - zijn deze avonden boeiend en leerzaam.
Er is een pauze van een kwartier en de avond wordt uiterlijk 21:15 uur afgesloten, omdat er rekening mee gehouden wordt dat dit een doordeweekse avond is.

“Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.”

Psalm 25:5

Kom naar de Bijbelstudie of bidstond op dinsdagavond om 19:30

Mail ons

info@eghoogvliet.nl