Bestuur

Het bestuur van de EGH bestaat uit oudsten en diakenen, allen vrijwilligers. Van de diakenen maakt alleen de penningmeester ook deel uit van het bestuur. Alle vrijwilligers krijgen kosten die gemaakt worden ter uitvoering van hun taak in de gemeente vergoed. Zoals bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden om pastoraal werk uit te voeren (vervoer, aankoop bloemen) of aanschaf materiaal ten behoeve van kinder-en jeugdwerk.
Vergoeding van deze kosten gebeurt slechts na aanlevering van relevant betaalbewijs en goedkeuring penningmeester en/of overige bestuursleden.

Oudsten:

  • voorganger
  • adviseur (oud-voorganger)
  • voorzitter

Diakenen:

  • penningmeester
  • medewerkers werkgroep jeugdwerk
  • medewerkers algemene en huishoudelijke taken