Wie zijn wij?

Welkom

Wie zijn we

Evangelische gemeente Hoogvliet is een gemeente die als missie heeft om het evangelie van jezus te verkondigen aan de mensen.
Want jezus is middelpunt, en we weten dat we alleen door Hem echte rust kunnen ervaren.
Evangelische gemeente Hoogvliet< heeft als fundament:
de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen.
Evangelische gemeente Hoogvliet aanvaardt de Bijbel, als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God.
Als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

“De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.”
2 Korintiërs 13-13

Elke zondag is er dienst om 10:30. Dit wordt elke week geleid door de voorganger of door gastsprekers.
Elke eerste zondag van de maand, wordt er avondmaal gevierd. Op de dinsdag avond is er afwisselend om de twee weken bidstond of Bijbelstudie.
Hieruit komt denk ik duidelijk naar voren dat het bij ons alleen maar draait om – zoals het in onze Bijbel staat, onze richtsnoer en leidraad – :
“Jezus Christus en die gekruisigd is, en om de kracht van Zijn opstanding”

Iedereen is bij ons van harte welkom en ik hoop dat u, door het lezen, gemotiveerd raakt om eens een kijkje te nemen in onze zondagmorgendienst.

Missie en Visie

Onze missie is om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen

De gemeente heeft als fundament: de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. De gemeente aanvaardt de Bijbel als  het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

Lees Meer

Bijbel Studie

Dinsdagavond om de 14 dagen. Aanvang 19:30 uur.

Deze avonden zijn, net als de zondagse samenkomsten, voor iedereen toegankelijk dus voor zowel gemeenteleden als andere belangstellenden.
Tijdens deze avonden worden door de voorganger en enkele anderen Bijbelstudie gegeven over diverse onderwerpen of worden Bijbelboeken besproken met

Lees Meer

Het Bestuur

Het bestuur van de EG Hoogvliet bestaat uit oudsten en diakenen

Van de diakenen maakt alleen de penningmeester ook deel uit van het bestuur. Alle vrijwilligers krijgen kosten die gemaakt worden ter uitvoering van hun taak in de gemeente vergoed.

Lees Meer

“Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.”

Spreuken 17:17

Kom naar de Bijbelstudie of bidstond op dinsdagavond om 19:30

Mail ons

info@eghoogvliet.nl