Samenkomst

Zondag om 10:30 in De Zevensprong

Welkom

God liefhebben, Anderen als jezelf liefhebben en de Wereld dienen

We willen u graag ontmoeten! Kom deze zondag naar onze kerk waar u ons kunt ontmoeten en zien of Evangelische Gemeente Hoogvliet een goed geschikte voor u zou kunnen zijn. Ons hart en ziel is om mensen te verbinden met de levende en machtige God

Volg ons

We zouden u en uw familie en vrienden graag zien dit weekend in onze kerk om 10:30 uur Mosoelstraat 20, 3193 EL Hoogvliet Rotterdam

Wat Wij Geloven

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en van toepassing op ons dagelijks leven.

Nieuw Hier?

Vertel ons over jezelf om je reis te beginnen met verbinding met onze gemeenschap.

Onze missie is om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen

“De gemeente heeft als fundament: de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. De gemeente aanvaardt de Bijbel als  het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.”

Wordt verbonden. Wat is je volgende stap?
Volgen. Aansluiten. Gaan.

Jezus volgen als discipelen en verbinden met anderen als onderdeel van God's familie.
Media

Preken

Aankomende Diensten

Diensten