Selecteer een pagina

Wie zijn wij?

 

Wij zijn de Evangelische Gemeente Hoogvliet ( EGH )

Wij zijn een warme gemeente van diverse samenstelling die is ontstaan in 2003.

Wij komen iedere zondag samen in gebouw De Zevensprong Mosoelstraat 20 in Hoogvliet. Onze dienst begint 10.30 uur.

De EGH wil de bezoekers

  • Het Evangelie overbrengen
  • Hen opnemen in het huisgezin van God
  • Hen de mogelijkheid bieden te groeien tot geestelijke volwassenheid om zich in te kunnen zetten in Gods Koninkrijk
  • En met elkaar God te dienen en te aanbidden
  • Gelegenheid geven en de vrijmoedigheid aan te leren om met en voor elkaar te bidden

De gemeente kenmerkt zich door:

  • Te leven vanuit genade in een intieme relatie met God de Vader
  • Te leven door een radicale overgave en toewijding aan Jezus
  • Te leven in eenheid met elkaar

De onderlinge contacten zijn h(echt) en liefdevol.