Selecteer een pagina

Bent u niet in de gelegenheid om de dienst bij te wonen dan kunt u ook onze livestream op de zondagochtend volgen door op het Youtube logo te klikken.

Wie zijn wij?

 

Wij zijn de Evangelische Gemeente Hoogvliet ( EGH )

Wij zijn een warme gemeente van diverse samenstelling die is ontstaan in 2003.

Wij komen iedere zondag samen in gebouw de ” Zevensprong” Mosoelstraat 20, 3193 EL Hoogvliet.. 

Voortaan zullen de diensten van Evangelische gemeente Hoogvliet iedere zondag om 10:00u beginnen.

De EGH wil de bezoekers

  • Het Evangelie overbrengen
  • Hen opnemen in het huisgezin van God
  • Hen de mogelijkheid bieden te groeien tot geestelijke volwassenheid om zich in te kunnen zetten in Gods Koninkrijk
  • En met elkaar God te dienen en te aanbidden
  • Gelegenheid geven en de vrijmoedigheid aan te leren om met en voor elkaar te bidden

De gemeente kenmerkt zich door:

  • Te leven vanuit genade in een intieme relatie met God de Vader
  • Te leven door een radicale overgave en toewijding aan Jezus
  • Te leven in eenheid met elkaar

De onderlinge contacten zijn h(echt) en liefdevol.

Muziek in de gemeente

Samenzang & Gezinsdienst.

Sprekers

Hier vind u de sprekerslijst.

Preken

Klik op bovenstaand logo of hier om de preken van de Evangelische Gemeente Hoogvliet te beluisteren.

Voor de app op telefoon of tablet, klik hieronder.